Wydarzenie w Szczecinie: 78. Rocznica Napaści Hitlerowskich Niemiec na Polskę


napad.niemcow.na.polske.1.9.1939.3.450Upamiętnienie 78. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec. Wydarzenie publiczne, utrzymane w realiach prawdy historycznej.
Polacy muszą przypomnieć Niemcom, że są odpowiedzialni za II Wojnę Światową i mają zapłacić Polsce reparacje wojenne.
Przemawiał będzie między innymi Piotr Moskwa i zaproszeni goście.

 

Wydarzenie na Facebooku

78. Rocznica Napaści Hitlerowskich Niemiec na Polskę